فوریه 4, 2018

خانه هوشمند

 

خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند به جای تمام دستگاه هایی که در منزل شما جداگانه کار می کنند، یک کنترل کننده مرکزی دارد که تمام کارها را هدایت می کند.

این دستگاه مرکزی مثل بازیکن خط حمله خانه هوشمند است.

اطلاعات را از دستگاه های موجود در خانه دریافت می کند، فرمان صادر کرده و همه چیز را در خانه کنترل می کند.

تقریبا هر دستگاهی در خانه که با برق کار کند می تواند تحت کنترل قرار گیرد.

هدف از هوشمند سازی یک خانه:

تحت کنترل قرار گرفتن همه وسایل خانه

تأمین ایمنی و امنیت بیشتر

بهینه سازی مصرف انرژی و زمان

کنترلی شدن تجهیزات و لوکس کردن قابلیت ها

تجهیزات مورد نیاز

پروتکل‌های رایجی که در حال حاضر در تجهیزات خانه‌های هوشمند استفاده می‌شوند عبارتند از Zigbee ،Z-Wave ،Bluetooth LE یا Wi-Fi، اما نیاز به وجود یک پروتکل واحد به‌شدت احساس می‌شود.

نحوه درخواست