کارآموزی

این واحد در راستای اهداف شرکت در ایجاد یک شتاب دهنده، اقدام به جذب دانشجویان ممتاز در رشته های مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی، مهندسی شبکه، مهندسی برق و الکترونیک نموده است و دانشجویان ضمن کارآموزی توسط کارشناسان این واحد از مزایای استفاده از تجهیزات آزمایشگاه نیز برخوردارند.